นายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เป็นคนแรก ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ลิงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู จังหวัดกาญจนบุรี
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ประกาศจัดตั้งเมื่อ 2 มีนาคม 2538 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 308 หมู่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 220 กิโลเมตร ตำบลหนองลู เป็นคำที่มาจาก นุ่งลู่ เป็นภาษากระเหรี่ยงหมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลตาล ลักษณะใบตรงโคนแคบ ตรงปลายบานขยายออกใหญ่ นำมาใช้มุงหลังคาบ้านของชาวกระเหรี่ยง ขึ้นตามริมหนองน้ำ คนไทยเรียกว่า ต้นก้อ ทางจังหวัดชลบุรีเรียกต้นค้อ เมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้านตำบลจึงใช้ชื่อว่าหนองลู มีนายอนันต์ แก้วจันทร์ เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูเป็นคนแรก และมีนายภูวดล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เป็นคนแรก ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู มีนายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 ด้วยวิธี e-bidding ...
เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ...
เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านซองกาเรีย หมู่ที่8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านซองกาเรีย หมู่ที่8 ...
เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจดีย์สามองค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจดีย์สามองค์ ...
เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมาลัย เดือนมกราคม เมษายน และพฤษภาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านซองกาเรีย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลู โครงการวางท่อสังกะสีชุบกาวาไนท์ชั้นกลาง 4 นิ้ว ยาว 702 เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมาลัย เดือนมกราคม เมษายน และพฤษภาคม 2561 ...
เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่พัฒนา เดือนมิถุนายน และสิงหาคม 2561 ...
เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจดีย์สามองค์ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเจดีย์สามองค์ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ...
เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านซองกาเรีย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลู โครงการวางท่อสังกะสีชุบกาวาไนท์ชั้นกลาง 4 นิ้ว ยาว 702 เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านซองกาเรีย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลู โครงการวางท่อสังกะสีชุบกาวาไนท์ชั้นกลาง 4 นิ้ว ยาว 702 เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
เพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนนสายหลักที่ชำรุดทรุดโทรม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงถนนสายหลักที่ชำรุดทรุดโทรม หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
เพิ่มเติมข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "หนองลูเกมส์" ครั้งที่ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "หนองลูเกมส์" ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซองกาเรีย...
เพิ่มเติม
การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด หนองลูเกมส์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู มีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยขน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้านการส่งเสริมกีฬา และป้องกันปัญหายาเสพติด...
เพิ่มเติม
งานประเพณี ฟาดข้าวบ้านเวียคะดี้ ประจำปี ๒๕๕๕
ด้วยตำบลที่มีราษฎรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ เช่น ไทย มอญ และกะเหรี่ยง โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงได้ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลายาวนาน ก่อเกิดเป็นชุมชนน้อยใหญ่ มีการสั่งสมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ สืบทอดต่อกันมา...
เพิ่มเติม
Copyright © 2012 All hnongloo.org Reserved.